Veri Analizi 8. Sınıf Konu Anlatımı

Veri Analizi

 

Konunun Özetini Okumak İçin Tıklayınız Konuyu İzlemek İçin Tıklayınız Konuyla İlgili Testler İçin Tıklayınız

Konuyla İlgili çıkmış Soru ve Çözümleri İçin Tıklayınız

 

 

 

 

Veri Analizi 8. Sınıf Konu Anlatımı

Çizgi , Daire ve Sütun Grafiğini Yorumlama

Verilerin Farklı Grafik Türleri ile Gösterimi

Veri analizi, temelini matematikten alan bir bilim dalıdır. İstatistik, verileri toplama ve toplanan verileri düzenleme, analiz etme, yorumlama, objektif ve doğru kararı verme ile ilgili bilimsel ve teknik metotlar geliştiren ve uygulayan bir bilim dalıdır. Veri analizini reklam, kamuoyu yoklamaları, güvenilirlik tahminleri, nüfus değişim eğilimleri, sağlık riskleri, öğrencilerin okul başarıları, ürün hasılatlarının yıllara göre dağılımı, imalathanelerde üretilen ürünlerin miktarları, bir şehrin yıllara bağlı olarak aldığı yağış miktarlarındaki değişim, ülkeler arasındaki üretim karşılaştırmaları, bir internet sitesine bir günde giren insan sayısının incelenmesi gibi pek çok alanda kullanmaktayız

 

Daire Grafiği

Daire grafiği, bir bütünün parçaları hakkında bilgi vermek için kullanılan bir grafik türüdür.

Bir bütünü oluşturan parçaları göstermek için kullanılan uygun grafik türü daire grafiğidir.

Bölgelere veya illere göre nüfus dağılımı, seçim sonuçları ve bütçe dağılımının değerlendirilmesi gibi durumlarda daire grafiği kullanılması daha uygundur.

Sütun Grafiği

Sütun grafiği, verilerin karşılaştırılması için kullanılan bir grafik türüdür.

Sütun grafiklerinin yorumlanmasında sütun yükseklikleri dikkate alınır, sütun genişlikleri dikkate alınmaz.

Gruplanabilen verileri göstermek için kullanılan uygun grafik türü sütun grafiğidir.

Sütun grafiğinde verilerin sürekli olması gerekmez.

Gelir gider durumları, nüfus, ithalat ve ihracat miktarları gibi karşılaştırma gerektiren durumlarda sütun grafiği kullanılması daha uygundur.

Çizgi Grafiği

Çizgi grafiği, belli bir zaman aralığındaki sürekli değişimin gözlenmesinde kullanılan bir grafik türüdür.

Çizgi grafiği, sürekliliği olan verilerin değişimini incelemek için kullanılan uygun grafik türüdür.

Meteorolojide, hastanelerde, borsada değerlerin değişimini göstermek ve izlemek için çizgi grafiği kullanılması daha uygundur.

 

Bu konu anlatımında MEB Kitaplarından faydalanılmıştır geniş konu anlatımlarını için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz

http://aok.meb.gov.tr/kitap/aio-kitap/Matematik/Matematik-8/Matematik-8.pdf

https://odsgm.meb.gov.tr/www/e-kitaplar/icerik/605

 

 

2 thoughts on “Veri Analizi 8. Sınıf Konu Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir