Oran Orantı Konu Anlatımı

 

ORAN – ORANTI Konu Anlatımı

 

Konunun Özetini Okumak İçin Tıklayınız Konuyu İzlemek İçin Tıklayınız Konuyla İlgili Testler İçin Tıklayınız

 

Konuyla İlgili çıkmış Soru ve Çözümleri İçin Tıklayınız

ORAN – ORANTI

 

A. ORAN

Aynı türden iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere, ye a nın b ye oranı denir.

• Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz

• Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir.

• Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür olmalıdır.

• Oranın sonucu birimsizdir.

 

 

B. ORANTI

En az iki oranın eşitliğine orantı denir. Yani oranı ile nin eşitliği olan ye orantı denir.

ise,  a:c=b:d  dir.  Burada

a ile d ye dışlar, b ile c ye içler denir.

Sabit bir k değeri için  = k eşitliğindeki k değerine orantı sabiti denir.

 

 

C. ORANTININ ÖZELİKLERİ

3) m ile n den en az biri sıfırdan farklı olmak üzere,

ise, (k ya orantı sabiti denir.)

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

a : b : c = x : y : z ise,

     

 

a = x × k, b = y × k, c = z × k,

 

 

D. ORANTI ÇEŞİTLERİ

1. Doğru Orantılı Çokluklar

Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır denir.

x ile y çoklukları doğru orantılı ve k pozitif bir doğru orantı sabiti olmak üzere, y = k × x ifadesine doğru orantının denklemi denir. Bu denklemin grafiği diğer sayfada verilmiştir.

x ile y çokluklarının doğru orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir.
(x > 0 ve y > 0)

• İşçi sayısı ile üretilen ürün miktarı doğru orantılıdır.• Bir aracın hızı ile aldığı yol doğru orantılıdır.

 

2. Ters Orantılı Çokluklar

Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir.

x ile y çoklukları ters orantılı ve k pozitif bir ters orantı sabiti olmak üzere, ifadesine ters orantının denklemi denir.

 

x ile y çokluklarının ters orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir.
(x > 0, y > 0 ve k > 0)

 •  İşçi sayısı ile işin bitirilme süresi ters orantılıdır.•  Bir aracın belli bir yolu aldığı zaman ile aracın hızı ters orantılıdır.

 

a, b ile doğru c ile ters orantılı ve k pozitif bir orantı sabiti olmak üzere,

 

Oran Orantı Problemleri

a, b, c ve x gerçek sayılar olmak üzere

ifadesinde a ile b ve c ile x arasında doğru orantı varsa a . x = b . c olur.

 

ifadesinde a ile b ve c ile x arasında ters orantı varsa a . b = c . x olur.

Hız ve zaman ters orantılı çokluklardır

 

E. ARİTMETİK ORTALAMA

n tane sayının aritmetik ortalaması bu n sayının toplamının n ye bölümüdür.

Buna göre, x1, x2, x3, … , xn sayılarının aritmetik ortalaması, dir.

 

  a ile b nin aritmetik ortalaması

  a, b, c biçimindeki üç sayının aritmetik ortalaması,

•   n tane sayının aritmetik ortalaması x olsun.
Bu n tane sayının herbiri; A ile çarpılır, B ilave edilirse oluşan yeni sayıların aritmetik ortalaması Ax + B olur.

 

F. GEOMETRİK ORTALAMA

n tane sayının geometrik ortalaması bu sayıların çarpımının n. dereceden köküdür.r.

Buna göre,

x1, x2, x, … , xn sayılarının geometrik ortalaması dir.

 

  a ile b nin geometrik ortalaması (orta orantılısı) dir.

  a, b, c biçimindeki üç sayının geometrik ortalaması, dir.

  a ile b nin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit ise
a = b dir.

 

G. HARMONİK (AHENKLİ) ORTA

x1, x2, x3, … , xn sayılarının harmonik ortalaması

  • a ile b nin harmonik ortalaması

  • a, b, c gibi üç sayının harmonik ortalaması

  •  İki pozitif sayının aritmetik ortalaması A, geometrik ortalaması G ve harmonik ortalaması H ise,

i) G2 = A × H dır.

ii) H £ G £ A dır.

 

H. DÖRDÜNCÜ ORANTILI

orantısını sağlayan x sayısına a, b, c sayıları ile dördüncü orantılı olan sayı denir.

 

G. ALTIN ORAN

4 thoughts on “Oran Orantı Konu Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir