Trigonometri İzle

  Trigonometri   Konunun Özetini Okumak İçin Tıklayınız Konuyu İzlemek İçin Tıklayınız Konuyla İlgili Testler İçin Tıklayınız   Konuyla İlgili

Devam

Belirsiz İntegral

BELİRSİZ İNTEGRAL   A. DİFERANSİYEL KAVRAMI x in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. Buna x değişkeninin diferansiyeli denir. Fonksiyondaki

Devam

Fonksiyonların Grafikleri

GRAFİKLER   GRAFİKLER y = f(x) fonksiyonunun analitik düzlemdeki (dik koordinat sistemindeki) görüntüsü olan noktalara, fonksiyonun grafiği denir. Eğriyi ortaya

Devam

Limit ve Süreklilik

LİMİT ve SÜREKLİLİK   I. LİMİT A. SOLDAN YAKLAŞMA, SAĞDAN YAKLAŞMA x değişkeni a ya, a dan küçük değerlerle yaklaşıyorsa,

Devam

Özel Tanımlı Fonksiyonlar

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR   A. BİR FONKSİYONUN TANIM KÜMESİ Kuralı verilmiş bir fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş reel sayı kümesine

Devam

Matris ve Determinant

MATRİS ve DETERMİNANT   A. MATRİSİN TANIMI şeklinde, bir cismin elemanlarının sıralı bir tablosuna m ´ n türünde (m tane

Devam

Karmaşık Sayılar

KARMAŞIK SAYILAR   I. KARMAŞIK SAYILAR KÜMESİ Tanım sayısına sanal sayı (imajiner sayı) birimi denir. ve ile gösterilir.   Uyarı

Devam

Trigonometri Konu Anlatımı

Trigonometri   Konunun Özetini Okumak İçin Tıklayınız Konuyu İzlemek İçin Tıklayınız Konuyla İlgili Testler İçin Tıklayınız   Konuyla İlgili çıkmış

Devam

Eşitsizlikler

EŞİTSİZLİKLER   A. BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER   olmak üzere, şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik adı verilir.

Devam

İkinci Dereceden Denklemler

II. DERECEDEN DENKLEMLER   A. TANIM a, b, c reel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere,       ax2 +

Devam

Polinomlar

POLİNOMLAR   A. POLİNOMLAR olmak üzere,       P(x) = a0 + a1 × x + a2 × x2 + …

Devam