Eşitsizlikler

EŞİTSİZLİKLER   A. BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER   olmak üzere, şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik adı verilir.

Devam

İkinci Dereceden Denklemler

II. DERECEDEN DENKLEMLER   A. TANIM a, b, c reel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere,       ax2 +

Devam

Polinomlar

POLİNOMLAR   A. POLİNOMLAR olmak üzere,       P(x) = a0 + a1 × x + a2 × x2 + …

Devam