Matematik

Matematik

                Matematik olarak tanıdığımız bilim dalı bu gün dünyamızın en önemli disiplinleri arasında yer almakta ve karşımıza çıkmaktadır. Sık olarak evrenin dili olarak tanımladığımız matematik bilimi, fiziksel, kimyasal ve evrensel olan her şeyin temelinde matematik yer almaktadır. Kelime anlamı olarak matematik sembollerin, sayıların ve niceliklerin özelliklerini ve sınıflandırmalarını, yapılarını ve bunların kendi aralarındaki bağlantıları mantık çerçevesinde inceleyen bir bilim dalıdır. Fakat tam anlamıyla bir tanımlama işlemini gerçekleştirmek de mümkün olmamaktadır.

Matematik Bölüm Ayrıntıları

                Ülkemiz sınırları dışında matematik bölümü okumak arzusunda olan öğrenciler için üniversiteler lisans, master ve doktora derecelerini öğrenime açmışlardır. Eğer Amerika, Kanada ve Avusturalya gibi bir ülke sınırları dahilinde matematik alanında lisans eğitimi almayı tercih ederseniz BMath derecesi elde etmeniz gerekmektedir. Lisans dereceleri üç ya da dört yılda tanımlanırken dersleri seminer, konferans, pratik çalışma ve staj ile desteklenmektedir. Matematik bölümü okuyan kimse için bölüm dersleri aritmetik, cebir, geometri ve analitik gibi temel derslerden oluşmaktadır ve öğrenciler problem çözme ve modellemeleri üzerine eğitim hayatları boyunca yoğunlaşmaktadırlar. Ülkemiz dışarısında matematik eğitimi vermekte olan üniversiteler, teorik olarak ve soyut matematik ile uygulamalı matematiğin kombinasyonundan meyana gelmektedir. Matematik bölümü okumak aynı zamanda işletme yönetimlerinde, finans işlemlerinde, bilgisayar bilimde, tarih biliminde, ekonomi biliminde, fizik bölümünde, istatistik bölümünde, felsefe gibi bölümlerde eleştirel ortak bir derece sunmaktadır. Dört yıllık bir eğitimi almalarının ardından öğrenciler eğitim sonrasında derinlemesine incelemek zorunda oldukları belirli konular üzerinde bir danışmanın rehberliğinde projelerden sorumlu tutulmaktadırlar.

Neden Matematik Eğitimi Alınmalı?

                Matematik eğitimi, sadece matematik bölümünü okuyanlar için değil de yaşamımızın en önemli gerekliliklerini kapsayan ve yapı taşlarını oluşturan bilimlerden birsidir. Pek çok kez bir iletişim yöntemi olarak görülmekte olan matematik bilimi aynı zamanda bir düşünce bilimi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Pek çok bilim dalı için ise güçlü bir araç olan matematik bilimi ilginçliğinin yanı sıra heyecan verici kapıların açılmalarına da olanaklar sağlamaktadır. Günlük hayatımızın pek çok noktasında karşımıza çıkan ve vazgeçilmez bir parçası olan matematik, teknolojinin farklı alanlarında da kullanılmaktadır. Doğa olaylarını denetlemek ve açıklamak için de kullanılan matematik,  aynı zamanda bilgisayarların gelişimi için de eski zamanlarda kullanılmış olan bir bilim dalıdır. Matematik bilimini kavramak her noktada dünyayı çok daha iyi bir şekilde kavramamıza ve anlamamıza katkıda sağlayacağı gibi hayatımızı kolaylaştıran etkenler arasında yer alacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir