LGS Matematik

LGS Matematik

1. ÜNİTE

1. Bölüm: Çarpanlar ve Katlar
Pozitif Tam Sayıların Pozitif Tam Sayı Çarpanları
En Küçük Ortak Kat (EKOK)
En Büyük Ortak Bölen (EBOB)

2. Bölüm: Üslü İfadeler
Üslü İfadelerde İşlemler
Sayıları 10’un Farklı Tam Sayı Kuvvetleri ile İfade Etme ve Çözümleme
Bilimsel Gösterim

 

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Kareköklü İfadeler
Tam Kare Pozitif Tam Sayıların Karekökünü Bulma
Tam Kare Olmayan Kareköklü Bir Sayının Hangi İki Doğal Sayı Arasında Olduğunu Belirleme
Kareköklü Bir İfadeyi a b Şeklinde Yazma ve Karekök Dışına Çıkarılmış Katsayıyı Karekök İçine Alma
Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
Ondalık İfadelerin Kareköklerini Belirleme
Gerçek Sayılar

2. Bölüm: Veri Analizi
Verileri Uygun Grafiklerle Gösterme ve Yorumlama

 

3. ÜNİTE

1. Bölüm: Basit Olayların Olma Olasılığı
Bir Olaya Ait Olası Durumları Belirleme ve Karşılaştırma
Bir Olayın Olma Olasılığı

2. Bölüm: Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Basit Cebirsel İfadeleri Farklı Biçimlerde Yazma
Cebirsel İfadelerde Çarpma
Özdeşlikleri Modelleme
Cebirsel İfadeleri Çarpanlarına Ayırma

 

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Doğrusal Denklemler
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Koordinat Sistemi
Doğrusal İlişkiler
Doğrusal Denklemlerin Grafiği
Eğim

2. Bölüm: Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikleri Yazma ve Sayı Doğrusunda Gösterme

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikleri Çözme

 

5.ÜNİTE

1. Bölüm: Üçgenler
Üçgende Yükseklik, Kenarortay ve Açıortay
Üçgenin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki
Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Açı Ölçüleri Arasındaki İlişki
Belirli Bir Üçgen Çizme
Pisagor Bağıntısı

2. Bölüm: Eşlik ve Benzerlik
Çokgenlerde Eşlik ve Benzerlik İlişkisi
Çokgenlerde Eşlik ve Benzerlik Oranı .

 

6. ÜNİTE

1. Bölüm: Dönüşüm Geometrisi
Öteleme
Yansıma
Ardışık Öteleme ve Yansıma

2. Bölüm: Geometrik Cisimler
Dik Prizmalar
Dik Dairesel Silindir
Dik Dairesel Silindirin Hacmi
Dik Piramit
Dik Koni

 

 

 

 

Örüntüler Aritmetik ve Geometrik Dizi Fibonacci Üçgensel Sayı vb – 2 soru

oku izle coz yapraktest

 

Çarpanlara Ayırma Özdeşlik ve Cebirsel İfadeler – 2 soru

oku izle coz yapraktest

 

  1. Dönem Soruları Özdeşlik ve Denklem arasındaki farklığa kadar konuları içerir Cebirsel ifadelerin diğer kısmı 2. Dönem TEOG sınavında çıkacaktır

 

Rasyonel ve İki Bilinmeyenli Denklemler

oku izle coz yapraktest

 

Eşitsizlik

oku izle coz yapraktest

 

Eğim

oku izle coz yapraktest

 

Üçgende Açı Kenar Açı Ortay Kenar Ortay Orta Dikme

oku izle coz yapraktest

 

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

oku izle coz yapraktest

 

Dik Üçgen Pisagor Bağıntısı

oku izle coz yapraktest

 

Trigonometrik Oranlar Sinx, Cosx, Tanx, Cotx Dik Üçgende Oranlar

oku izle coz yapraktest

 

Kombinasyon

oku izle coz yapraktest

 

Olasılık

oku izle coz yapraktest

 

Öteleme, Yansıma,Simetri ve Döndürme

oku izle coz yapraktest

 

Fraktal

oku izle coz yapraktest

 

Prizmanın Temel Ögeleri

oku izle coz yapraktest

 

Prizma ve Silindirde Alan ve Hacim

 oku izle coz yapraktest

 

Piramit ve Konide  Alan ve Hacim

oku izle coz yapraktest

 

Kürede Alan ve Hacim

oku izle coz yapraktest

 

Histogram

oku izle coz yapraktest

 

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri Standart Sapma

oku izle coz yapraktest

 

Perspektif ve İzdüşüm

oku izle coz yapraktest

 

3 thoughts on “LGS Matematik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir