Kimya

Kimya

                Kimya bölümünün ve kimya biliminin hayatımızda yadsınamayacak bir yeri vardır. Yaşamakta olduğumuz her alan dahilinde kullanmakta olduğumuz bütün ürünlerde ve maddelerde, malzemeler ve yapılar kimyagerlerin emekleri tarafından tasarlanmıştır. Örnek olarak günlük hayatımızda bolca içtiğimiz su içerisinde kendi mevcudiyetini gösteren mineraller ve maddeler birtakım testlerden geçerek önümüze gelmektedir. Kimya bilimi insanların en kadim sırlar olarak görmekte oldukları olayları açıklayabilecek bir niteliktedir ve hayatımızın her alanında işlerimizi kolaylaştırmakta olan bir bilim dalıdır. Kimya bilim ve disiplin olarak çok faza kategoriyi bünyesinde bulundurmaktadır ve sağlıktan spora, günlük yaşamdan askeri hayata ve temizlik için kullanılmakta olan ürünlere kadar her alanda kimya biliminin nüfuzu vardır.

Kimyager Nedir? Kimyager Kimdir?

                Maddelerin kimyasal olarak niteliklerini ve moleküler yapılarını laboratuvar ortamlarında incelemekte olan kimyager kimseler, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini araştıran kişilerdir ve bunlardan çıkarımlar yaparak devam ederler. Kimyager olan kimseler gözlem verilerini akıllarında bütünleştirebilen ve fen bilimleri ile alakalı olan konulara ilgili, sayısal düşünme yeteneği olan ve bilimsel meraka haiz, sabırlı ve dikkatini kesinlikle bir konuya ve noktaya yoğunlaştırabilmekte olan kişiler ve kimseler olmalıdırlar.

Kimyagerlerin Görevleri Nelerdir?

                Araştırma geliştirme yöntemleri, kalite kontrol görevi işlemleri, kalite güvenceleri, üretimler, teknik yönetimler, sorumlu müdürlük gibi alanlar kimya bölümü okuyan kimselerin görev yapabileceği alanlardan ve görevlerden sadece birkaçıdır. Çeşitli çeşitli maddelerin yapılarını araştırmaya kendilerini adayan ve insanlığın yararına olarak istenilmekte olan özellikle saf ya da karışım halinde olan maddeler üretmektedirler. İlaçlar, deterjanlar, yapay lifler, içecekler, gübreler, boya maddeleri gibi günlük hayatımıza oldukça etki etmekte olan ve yaygın kullanımı bilinen tüketim maddelerinin ilk sentezlerini gerçekleştirmektedirler.

Kimyagerler Nerede Çalışabilir?

                Kimyagerlerin çalışma bölümleri arasında pek çok alan ve bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi de tekstil sektörüdür. Tekstil sektörü içerisinde görev yapmakta olan kimyagerler tekstil içerisindeki boyar maddelerini bir formül haline getirirler ve ardından satışlarını gerçekleştirirler. Tekstil boyama, ilk boyama ve boyahanelerden sorumlu müdürlük gibi işlemler de gerçekleştirebilirler. Bir diğer sektöre de kağıt sektörüdür. Kağıt işinin belirli aşamaları sırasında analiz işlemi uygulamakta olan kimseler arasında kimyagerler görev yapmaktadır. İlaç sektöründe de görev yapabilen kimyagerler kalite kontrol işleminden üretim alanına, araştırma geliştirme ofislerinde ve laboratuvar içi çalışma alanlarında da görev yapma şansına sahiptirler. Ayrıca alınacak bir pedagojik formasyon eğitiminin ardından öğretmenlik mesleği de yürütme şansına sahiptirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir