Mantık Videolu Konu Anlatımı

Posted on 01 Mart 201304 Eylül 2013Categories 09. Sınıf Matematik, Mantık, Matematik Konuları, Mezun Matematik, YGS Matematik, YGS Matematik Konularını SeyretTags , , , ,   Leave a comment on Mantık Videolu Konu Anlatımı

http://resimalani.com//ogretmen.jpg

Mantık Videolu Konu Anlatımı

Mesut Hoca
 

 

 

Bayram Hoca 

 

 

İbrahim Hoca

 

 

 

Ahmet Hoca

Mantık – Konu Anlatımı

Posted on 01 Mart 2013Categories 09. Sınıf Matematik, Mantık, Matematik Konuları, YGS Matematik, YGS Matematik Konuları OkuTags , , , ,   Leave a comment on Mantık – Konu Anlatımı

2010 yılından beri ygs de karşımıza çıkmaktadır.

9. sınıf konusudur.

Mantık konusundan son 5 yılda 3 soru gelmiştir.

Önerme = Doğru ya da yanlış , kesin hüküm bildiren ifadelerdir.Önermeler p, q, r gibi ifadelerle gösterilir. Önermenin doğruluğu 1 ile yanlışlığı ise 0 ile gösterilir.

p=1 Doğru Önerme
q=0 Yanlış Önerme anlamına gelmektedir.

Değil = Bir önermede belirtilen olayın tersidir Örneğin 2+5=7 – p önermesi olursa p’nin değili (p’ ile gösterilir) 2+5#7 (eşit değil) dir.

V = veya

L =ve

==> = İse

 <==>= ancak ve ancak anlamına gelir.

Veya İşlemi (V)

Bileşenlerinden en az birisi doğru (1) iken doğru , diğer durumlarda yanlıştır (0).

Tablo

p q p v q
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

 

Ve İşlemi (Λ)

Bileşenlerinin her ikisi de doğru (1) iken doğru , diğer durumlarda yanlıştır (0).

Tablo

p q p Λ q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Veya ile Ve nin Özellikleri

p,q,r önermeleri için:

1) pvp=p
pΛp=p

2) pvq=qvp değişme özellliği
pvq=qvp

3) (pvq)vr=pv(qvr)
(pΛq)Λr=pΛ (qΛr) birleşme özelliği

4) pv(qΛr)=(pvq) Λ (pvr)
pL (qcr)=(pΛq)v(pΛr) dağılma özelliği

De morgan kuralı

(pvq)’=p’Λq’ aynı özellik diğer durumdada geçerlidir.

Kurallar
1)pv1=1
2)pΛ1=p
3)pv0=p
4)pΛ0=0
5)pvp’=1
6)pΛp’=0
7)pv(pvq)=p

İse İşlemi (==>)

Önermede
P doğru q yanlış ise yanlış diğer durumlarda doğrudur.

Tablo

p q p==>q
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1

Özellikler
1) p ==> p=1

2) p ==> 0=p’

3) p ==> p’=p

4) 0 ==> p=1

6) p ==> 1=1

5) 1 ==> p=p

7) p ==> q=p’vq

Ancak ve Ancak (<==>)

p ile q aynı değerde iken doğru diğer durumlarda yanlıştır.

Tablo

 

p q p<==>q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1

Özellikler

1)p <==> q=q <==> p değişme özelliği
2)p <==> q=(p<==>q) v (q<==>p)

Kurallar
1.p <==> p=1
2.p <==> p’=0
3.p <==> 1=p
4.p <==> 0=p’

Totoloji: Bir önerme daima 1 çıkıyorsa totolojidir.

Çelişki: Bir önerme daima 0 çıkıyorsa çelişkidir.

Önerme Nedir?
Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere, önerme denir. Önermeler genel olarak p, q, r, s, vb. gibi harşerle gösterilir.
p : “Türkiyenin başkenti Ankara’dır.”
q : “Bir yıl 12 aydır.”
r : “İyi günler.”
s: “Tavuk dört ayaklı bir hayvandır.”

Burada p, q ve s ifadeleri birer önermedir. Çünkü doğru veya yanlış bir hüküm bildirmektedir. r ifadesi ise bir önerme değildir. Kesin olarak, doğru veya yanlış bir hüküm bildirmemektedir.

Önermenin Doğruluk Değeri
Bir önerme doğru ise doğruluk değeri “1” veya “D” ile, önerme yanlış ise doğruluk değeri “0” veya “Y” ile gösterilir.

Bileşik Önermeler
Bu bölümde, “veya”, “ve”, “ise”, “ancak ve ancak” bağlaçlarını kullanarak yeni önermeler oluşturacağız. İki veya daha çok önermenin, “ve”, “veya”, “ise”, “ancak ve ancak” gibi bağlaçlarla bağlanmasından elde edilen yeni önermelere, bileşik önermeler denir. Bileşik olmayan önermelere de basit önerme denir.

Veya (V) Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler ve Özelikleri
pVq bileşik önermesinde, bileşenlerden en az birisi doğru iken doğru, ikisi de yanlış iken yanlıştır.

Ve (Λ) Bağcı ile Kurulan Bileşik Önermeler ve Özeliği
p Λ q bileşik önermesi, p ve q önermelerinin ikisi de doğru iken doğru, diğer durumlarda yanlıştır.

İse (⇒) Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler:
p ⇒ q bileşik önermesinde, p doğru ve q yanlış iken yanlış, diğer durumlarda doğrudur.

“Ancak ve Ancak” Bağlacı ile Kurulan İki Yönlü Koşullu Önermeler:
p⇔q iki yönlü koşullu önermesi, p ile q nun doğruluk değerleri aynı iken doğru, farklı iken yanlıştır.

alıntıdır.

Mantık ve Önerme- Çıkmış Soru ve Çözümleri

Posted on 28 Aralık 201101 Mart 2013Categories Konularına Göre Çıkmış ÖSS Soru ve Çözümleri, Mantık, Matematik Konuları, YGS Matematik, YGS Matematik Konuları Oku, YGS-LYS Çıkmış Soru ve ÇözümleriTags , Mantık ve Önerme- Çıkmış Soru ve Çözümleri için 5 yorum

Mantık ve Önermeler

(2000  –  2011)

Konularına Göre

Çıkmış Son 10 yılın Soru ve Çözümleri

1- 2010 YGS

http://xmatematik.com/-/OSS/konularinagorecikmissorular/mantik/01.gif

Çözüm:

http://xmatematik.com/-/OSS/konularinagorecikmissorular/mantik/c01.gif

2- 2011 YGS

http://xmatematik.com/-/OSS/konularinagorecikmissorular/mantik/02.gif

Çözüm:

http://xmatematik.com/-/OSS/konularinagorecikmissorular/mantik/c02.gif