Kombinasyonla Köşegen Sayısını Bulma Formülü

Posted on 20 Şubat 2013Categories 8. Sınıf Matematik, Kombinasyon, Matematik Formülleri, Matematik KonularıTags , ,   Leave a comment on Kombinasyonla Köşegen Sayısını Bulma Formülü

Kombinasyonla Köşegen Sayısını Bulma Formülü

C(n,2)-n = Köşegen Sayısını verir

Konveks bir ongenin köşegen sayısı

C(10,2)-10
45-10=35 dir.

diğer köşegen formülümüzle doğruluğunu kanıtlayabiliriz

n.(n-3):2
10.7:2
70:2=35 bulunur.

Bir köşesinden çizilen köşegenlerin sayısı, (n-3) tür.

Bir çokgenin tüm köşegenlerinin sayısı
n.(n-3):2 dir.

Kenar sayısı n olan bir konveks çokgenin çizilebilmesi için (2n-3) tane elemanı bilnmelidir. Bu elemanların en az (n-2) tanesi uzunluk, en çok (n-1) tanesi açı olmalıdır.

Uzay Geometri – Doğrunun Analitik İncelenmesi Formülleri

Posted on 01 Aralık 2011Categories Matematik FormülleriTags Uzay Geometri – Doğrunun Analitik İncelenmesi Formülleri için bir yorum
uzay geometri
 • Düzlemle Doğrunun Durumları
 • Düzlemde İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları
 • Düzlemde Üç Doğrunun Birbirlerine Göre Durumları
 • Düzlemde Nokta İle Doğrunun  Durumları
 • Doğruların Düzlemde Ayırdığı Bölge Sayısı
 • Uzay Kavramı Ve Uzayda Doğrular
 • Uzay Belirtme Aksiyomları
 • Uzayda Farklı İki Düzlem Ya Paraleldir Ya Da Kesişirler.
 • Paralel Olmayan Farklı İki Düzlem Daima Kesişir.
 • Farklı İki Düzlem Daima Uzay Belirtir.
 • Kesişen İki Düzlemin Ortak Noktalarının Oluşturduğu Doğruya Arakesit Doğrusu Denir.

 

 • http://a1112.hizliresim.com/s/1/v4m0.png

http://resimalani.com/analitikgeometriformulleri.png
uzaygeometridogrununanalitikincelenmesi.zip